Polityka prywatności

I. Warunki korzystania ze e-sklepu Tea Club

Właścicielem sklepu jest A&R Service z siedzibą: Os. Kosmonautów 10/37, 61-637 Poznań zwany dalej Tea Club. Korzystanie ze sklepu Tea Club oznacza akceptację zasad naszej Polityki Prywatności. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z którymkolwiek punktem, prosimy o nie korzystanie z naszych usług on-line.

II. Zamawianie usług i produktów

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez Tea Club on-line wymaga podania w odpowiednim formularzu swoich danych teleadresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone gwiazdką.

Za Państwa dobrowolną zgodą dane mogą być przetwarzane do celów marketingowych, w tym celów analitycznych i profilowania, w odniesieniu do produktów i usług własnych i podmiotów trzecich.

III. Przetwarzanie danych osobowych

Wszystkie podane przez Państwa dane pozostają bezpieczne w naszej bazie danych, jak również firmy hostingowej (miejsce zainstalowania sklepu internetowego teaclub.com.pl) i podlegają szczególnej ochronie. Nie ma do niej dostępu nikt niepowołany, jest ona dobrze zabezpieczona. 

Dane są przechowywane w systemach chroniących je na wypadek zarówno przypadkowego zniszczenia jak i nieupoważnionego dostępu. Dane są przetwarzane w systemie rozproszonym, w architekturze klient-serwer. Logowanie do systemów zawierających Państwa dane jest możliwe wyłącznie dla upoważnionych pracowników po podaniu loginu oraz odpowiednio złożonego hasła. Hasła podlegają okresowym zmianom. Wszelkie strony logowania do systemów przetwarzających Państwa dane osobowe są chronione certyfikatami SSL, a w większości wypadków – nałożone są dodatkowe ograniczenia dotyczące adresów IP, z których możliwe jest zalogowanie do takich systemów.

Nigdy nie przekazujemy Państwa danych osobom trzecim, nigdy też nie wykorzystujemy ich do innych celów niż te, bezpośrednio związane ze sklepem, czyli realizacji zamówień, reklamacji, jak i zwrotów. Jak również w celu przekazywania  informacji o produktach, ofercie i promocjach za pośrednictwem wysłanych wiadomości elektronicznych newslettera, o ile wyraziliście Państwo zgodę subskrybując otrzymywanie newslettera.

Wszystkie podane przez Państwa informacje możecie w każdej chwili zmienić lub usunąć. W każdej chwili macie Państwo prawo do usunięcia konta lub danych (bycia zapomnianym). W każdej chwili macie Państwo prawo do wystąpienia do administratora z wnioskiem o otrzymanie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Państwa danych.

W każdej chwili macie Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W tym celu należy skontaktować z administratorem danych osobowych pisząc na adres e-mailowy: teaclub@teaclub.com.pl, lub logując się na swoje konto.

IV. Dane przetwarzane potrzebne do realizacji zamówienia

Dane przetwarzane do potrzeb realizacji zamówienia. W momencie składania zamówienia będziemy prosić o podanie:

V. Dane z innych źródeł

Jeśli płacą państwa za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczej, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Państwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy dokonali Państwo poprawnej zapłaty, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotu.

Nie planujemy przekazywać Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

VI. Komu przekazujemy Państwa dane

  1.     naszym pracownikom, który realizują Państwa zamówienia złożone w sklepie Tea Club do wysyłki,
  2.     podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
  3.     podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz lub w celu zapewnienia działania usługi Polecenie Zapłaty,
  4.     firmie hostingowej, na serwerach której zainstalowany jest sklep internetowy teaclub.com.pl – pośrednio – znajduje się tam baza SQL z Państwa danymi,
  5.     podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 

Inspektorem ochrony danych jest Rafał Niedźwiecki 663 407 803 teaclub@teaclub.com.pl

Wszystkie uzyskiwane dane osobowe są chronione i są wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z obsługą zamówienia przez Tea Club, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz. u. nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

Baza danych została zarejestrowana w Generalnym Inspektoracie Ochrony Danych Osobowych pod nr. 10412/2012.

 

Niniejsze Zasady wchodzą w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu.