Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Kupującemu, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia wydania Towaru.

  Kupujący zwraca Sprzedawcy Towar wraz z wypełnionym oświadczeniem, którego wzór można pobrać tutaj:
    pdf 
 2. W przypadku odstąpienia od umowy, na zasadzie wskazanej pkt. 1. powyżej, zarówno Sprzedawca jak i Kupujący są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, w szczególności także zwrot kosztów przesyłki Towaru, o ile takie koszty zostały poniesione przez Kupującego. Zwrotu należ dokonać na adres: Herbaciarnia Tea Club, CH King Cross Marcelin, ul. Bukowska 156, 60-197 Poznań.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w Art. 10 ust. 3 opisanej powyżej w pkt. 1. ustawy, m. in.:
    • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych, po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
    • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osoba,
    • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
    • dostarczania prasy,
 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz (Towar) dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.